What Ross Geller can teach us about self-leadership

Who can forget the Friends episode when Ross, ask Rachel and Chandler to help him carry a sofa up the stairs?

According to the Oxford Dictionary the word Pivot means to turn or balance on a central point.

I’m sure it wasn’t Ross’ intention, but he has definitely inspired my framework for effective self-leadership. In the workshops or trainings I do with clients we often work with these 3 elements:

   1. Self-awareness
   2. Direction
   3. Tools & habits

Self-awareness:

To lead ourselves effectively we need to know what we’re good at, what our vulnerabilities are, what we value. In other words, we need a central point to start from, to come back to. To pivot from.

Direction:

Understanding our ‘why’, being clear about where we’re heading and what we would like to achieve is critical to self-leadership.

As JFK said ’Efforts and courage are not enough without purpose and direction.’

As goals change, our circumstances change, we need to be adaptable and use regular reflection to be open to new goals and ways to get there.

Tools and habits:

It’s not enough to have a range of tools and positive habits. Effective self-leaders also have high levels of psychological flexibility – the ability to use different instruments and draw upon different strengths depending on the situation.

So when you’re stuck, when circumstances change, as you evolve – remember to pivot.
    • Stay firmly grounded in who you are, your central point.
    • Keep your eyes on your ’why’, the horizon.
    • And turn, try new ways, gain new perspectives, learn.

Back to Ross in Friends, I’m sure we can agree there is some room for improvement when it comes to his collaboration- and leadership abilities. And things didn’t turn out well for the sofa (see episode clip here). But at least he gave us the Pivot!

If you or your team are interested in Self-Leadership initiatives, feel free to reach out.

Är du en groda i kokande vatten?

Du har säkert hört historien om grodan i kokande vatten från en och annan överbetald managementkonsult. Den första grodan läggs i kallt vatten som långsamt kokas upp, grodan stannar i vattnet och dör. Den andra grodan kastas i kokande vatten, hoppar ut och överlever.

Att inte trivas med sitt jobb kan på många sätt liknas vid att vara en groda i långsamt kokande vatten. Med tiden känner vi oss mer och mer dränerade och omotiverade men om det inte är riktigt obehagligt så tenderar vi att stanna. Gräset är aldrig grönare, intalar vi till oss själva.

Under pandemin har många av oss kastats ner i kokande vatten. Även de som inte direkt drabbats viruset har sannolikt tvingats in i en ny jobbsituation. Vi har sett hela branscher falla ihop och många har börjat ifrågasätta meningen och värdet av våra jobb (är det för sent att utbilda sig till sjuksköterska?)

Kanske hade du redan innan Coronalivet tankar på att byta jobb eller sadla om eller starta eget?

Även om en plötslig förändring som denna kan vara enormt smärtsam och skrämmande så kan den också ge dig enorm tydlighet och insikt i vad som är viktigt. Extrema omständigheter kan ge dig kraften att ta stora, modiga beslut.

För att fortsätta med grod-metaforen; en plötslig smärta kan hjälpa dig att hoppa (Nerd Face on Apple iOS 13.3) ur en dålig situation och upptäcka helt nytt företag, strategi eller karriär.

Är du tillräckligt obekväm för att förändra din karriär?

Hur kan du förvandla krisen till en möjlighet?

Jag hjälper mina coachingklienter väga olika karriäralternativ mot värderingar och behov och erbjuder verktyg som nätverkskartläggning. Hör av dig om du är intresserad, första sessionen utan kostnad.