Ledarskapsutveckling

”My conversations with Emma have provided me with interesting tools and exercises to explore the right directions. Emma is a very good listener and is very down to earth. I like her pragmatic approach. I would strongly recommend anyone who is taking on uncertainty to explore coaching with Emma”

 Willeke, Program Director Oxfam UK

Jag erbjuder:

Webinars och Föreläsningar

’Prestationsdetox, så kan vi prestera hållbart och förebygga utmattning’

Workshops för HR-team och ledningsgrupp

’Hur leder vi högpresterande individer så de hålla i längden’

Ledarskapscoaching

Program om 6 eller 10 tillfällen där förankringsmöte med närmaste chef och EQi 2.0 test ingår. Möjlighet till EQi 360 undersökning

Stressprevention

Program om 6 eller 10 individuella coachingtillfällen där förankringsmöte med närmaste chef och EQi 2.0 personligt test är tillgängligt. Stressprevention för grupper med föreläsningar, workshops och coaching.

Teamcoaching

Hur kan teamets arbeta på ett mer hållbartsätt, lära av varandra och hitta den tillit som krävs för att vara högpresterande team?

 

Jag skräddarsyr upplägg åt företag och organisationer som vill utveckla sina ledare och förebygga negativ stress. Jag lägger stor vikt på att förstå organisationens  specifika utmaningar och förutsättningar.

Min ledarskapserfarenhet från näringslivet och frivilligorganisationer gör att jag kan relatera till de utmaningar en organisation i förändringen står inför.

Som tidigare prestationsberoende har jag själv en stor sårbarhet för negativ stress. I min roll som coach och föreläsare träffar jag ofta individer som har tävlat och presterat hela livet och som ofta, förr eller senare drabbas av utmattning.

Stressprevention

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem. I Sverige har diagnosen funnits i flera år och sedan 2019 inkluderar WHO ’burn-out’ i ICD-11. I flera studier, bland annat en som publicerats i The Canadian Journal of Nursing Research fann man att det är både individens sårbarhet och situationen hen befinner sig i (jobb och privat) som bidrar till risk för utmattning. Vad gäller individens sårbarhet såg man i denna studie att individer som vill vara duktiga och göra bra ifrån sig är extra sårbara.

Prestationsbehov och högt ställda egenkrav är en tydlig riskfaktor och gör individer mer sårbara för negativ stress. Vi, som coacher och arbetsgivare kan göra massor för att förebygga utmattning och se till att vi hittar hållbara arbetssätt som leder till långa, lyckliga karriärer. Det räcker alltså INTE med att anpassa arbetsbördan eller situationen, vi måste även hjälpa individen med prestationsbehovet.

Jag brinner för att förebygga utmattning genom att hjälpa människor hantera sin prestations-superkraft. Genom att släppa på kraven och låta andra styrkor träda fram blir vi också mer effektiva och bättre på vårt jobb. Jag menar inte att vi ska sluta prestera, vi ska börja prestera medvetet och på ett hållbart sätt.

Jag erbjuder stressprevention för ledare och företag i form av föreläsningar, workshops och coaching.

Vad deltagare och klienter tycker: 

’Under alla våra samtal var Emma engagerad, väl förberedd och redo att ge mig nya utmaningar’ – Kristin, Egenföretagare Göteborg

’Ett viktigt och inspirerande webinar. Rekommenderas för dig som har svårt att prestera på en good enough nivå’ Deltagare Prestationsdetox Webinar 2020

Hör av dig om du vill veta mer!

[contact-form][contact-field label=”Namn” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Meddelande” type=”textarea”][/contact-form]